Velkommen

klinikkenMisbrug, dårlig social funktion, dårlig arbejdsfunktion, kriminalitet og psykisk sygdom hænger ofte sammen!

Misbrugspsykiatrisk Klinik yder psykiatrisk assistance til kommunale og private behandlingstilbud. Den psykiatriske undersøgelse tager udgangspunkt i det kendskab behandler har til klienten. Undersøgelsen foregår med deltagelse af behandler og journal dikteres i fællesskab.

Både klient og behandler får den samme viden om den psykiatriske lidelse og behandlings mulighederne.

Der aftales fælles plan, og medicinsk behandling kan starte umiddelbart efter undersøgelse.

Den praktiserende læge orienteres og vejledes i overtagelse af den medicinske behandling.