Om mig

portraetPersonlige data
Henning Laugesen, født d. 23/5 1958 i Løgstør

Familie
Siden 1978 gift med Lene G Lauge­sen.

Vi har 2 børn fra 1982 og 1984.

Uddannelse
1977 Studentereksamen fra Vestjysk Gymnasium Tarm.

1977 – 1981 Land­brusgmed­hjælper og jord og betonarbejder.

30/06 – 1988 Lægevidenskabelig kandidateksamen – Århus Universitet.

01/09 – 2001 Speciallæge i psykiatri.

Ansættelser

01/07-88 – 30/09-88 Reservelæge-vikar på organ­kirurgisk af­deling, Århus Amts­sy­gehus
01/01-89 – 31/06-89 Turnus reservelæge på me­dicinsk afdeling, Horsens Sygehus
01/07-89 – 31/12-89 Turnus reservelæge på kirur­gisk afdeling, Horsens Sygehus
01/01-90 – 28/02-90 Reservelæge-vikar hæmatolo­gisk afdeling, Århus Amtssygehus
01/03-90 – 31/08-90 Prak­sisreservelæge Lægehu­set Bjarkesvej, Had­sten
01/09-90 – 30/09-90 Reservelæge-vikar kirurgisk afdeling, Farsø Sygehus
01/10-92 – 30/06-92 Reservelæge på psykiatrisk afdeling, Horsens Sygehus
01/07-92 – 30/06-93 Reservelæge på neurologisk afdeling, Vejle Sygehus
01/07-93 – 30/04-94 Reservelæge-vikar psyki­atrisk af­deling B, Psyki­atrisk Hospital Århus
01/05-94 – 30/08-95 Reser­velæge på Afdeling for Sundheds-fremme, Udvik­ling og Forsk­ning
01/09-95 – 28/02-96 Reservelæge Brønderslev Psykiatriske Sygehus Kursusstilling
01/03-96 – 30/08-97 Reservelæge/1.Reservelæge Aalborg Psykiatriske Sygehus. Kursusstilling
01/10-97 – 31/01-99 1. Reservelæge alkoholklinikken Psykiatrisk Hospital Århus
01/02-99 – 30/04-03 Psykiatrisk afdeling Randers Centralsygehus
01/05-03 – 30/04-04 Vikar for afdelingslæge Team for Misbrugspsykiatri Psykiatrisk Hospital Århus
01/05-04 – 01/05-05 Afdelingslæge / Overlæge Retspsykiatrisk afdelingPsykiatrisk Hospital Århus
01/05-05 – 31/05-10 Overlæge Team for Misbrugspsykiatri
01/06-10 Misbrugspsykiatrisk Klinik

Undervisning
Jeg har siden januar 2009 undervist følgende steder:

 • For Danske Handicaporganisationer ( Odense, Vejle, Samsø, Favrskov, Rudersdal, Skive )
 • For Den Sociale Udviklingsfond ( Odense )
 • For Dansk psykologforening Selskab for Misbrugspsykologi ( Fredericia )
 • For ADHD foreningen ( Socialrådgivere i Fredericia, brugere og pårørende i Risskov )
 • Ungdomsringen ( Konference på Nyborg Strand )
 • For Sammenslutning af boformer for hjemløse i Danmark ( Nyborg Strand )
 • Center for Misbrugsbehandling i Århus
 • Dansk Socialrådgiver forening i Odense
 • Center for Socialfaglig udvikling i Århus
 • Vejle misbrugscenter
 • Nørholmkollegiet Herning
 • Rusmiddelcenteret Nørre Djurs