Neurofeedback

Hvad er neurofeedback?

neurofeedbackMed Neurofeedback træner man hjernens egen evne til selvregulering, man aktiverer de dele af hjernen, der arbejder for langsomt og dæmper de dele, der arbejder for hurtigt. Med Neurofeedback laves et samarbejde mellem hjernens ubevidste del og det man kan måle på hovedets overflade. Man måler hjernens elektriske impulser dvs. der bliver IKKE sendt strøm ind i hjernen. Ud fra hjernens impulser kan apparatet se, hvordan hjernen arbejder.

Med lyd og billede stimuleres hjernen til at arbejde mere hensigtsmæssigt. Afhængig af de forskellige psykiske problemer kan man stimulere forskellige dele af hjernen. Der vil ofte være tydelig virkning efter 5 træninger, i mange tilfælde vil man have opnået et varigt resultat efter 20 træninger af ½ – ¾ time.

Med Neurofeedback har man i 40 år trænet hjernen. Neurofeedback kaldes også EEGtræning, hjernetræning og EEGbiofeedback. Gennem årene er metoden udviklet og i dag findes meget veludviklet teknisk udstyr fra flere udbydere. Vi har valgt apparatur, software og metode udviklet af Sigfred og Susan Othmer fra LA, de har arbejdet med Neurofeedback siden 1985. Der ligger en lang række videnskabelige undersøgelser, som viser, at Neurofeedback har en virkning i forhold til mange forskellige psykiske og legemlige tilstand.

Hvad kan trænes med Neurofeedback?

neurofeedback-2Rigtig mange psykiske og legemlige tilstande har udgangspunkt i hjernen eller påvirker hjernens funktion. Med Neurofeedback kan man med træning dæmpe årsagen til og symptomer på sygdomme. Der er påvist gode resultater i forhold til ADHD, Autisme, Depression, Misbrug, Tourette syndrom, Stress, Angst, Hovedpine, Søvnproblemer m.m.

I mange tilfælde kan man lindre, så der er brug for mindre medicin. I nogle tilfælde vil man kunne klare sig helt uden medicin.

Man har i mange år vidst, at Neurofeedback kan lindre Epilepsi. Vi har nu vist, at Neurofeedback med vores udstyr kan lindre selv svære former for Epilepsi både med færre anfald og færre bivirkninger af medicin. Vi ser samtidig markant bedre hjernefunktion. Læs artikel om Dravet

Hvordan foregår Neurofeedback i praksis?

  • Man sidder afslappet i en god stol.
  • Der sættes elektroder på hovedet, de er tilkoblet en forstærker, som er tilkoblet en computer.
  • Med udgangspunkt i dette ses en film eller YouTube. Når hjernen arbejder godt, går spillet bedre både med lyd, tempo og effekter. Hvis der er støj på tankerne som udtryk for, at hjernen arbejder uhensigtsmæssigt, virker det bremsende på indholdet på skærmen. Hjernen forstår dette helt ned på et ubevidst plan og hjernen vil gerne arbejde effektivt. Programmet er lavet, så det hele tiden justerer ind til det, der er optimalt for den enkelte på det givne tidspunkt. Det svarer til at være i et fitnesscenter, hvor den fysiske belastning varierer afhængig af den aktuelle styrke i den muskelgruppe, der bliver trænet.
  • Hver træning tager mellem ½ og ¾ time. I starten skal man have 2-3 træninger om ugen senere 1 om ugen.

Kontakt os gerne for yderligere information omkring neurofeedback.