Ydelser

Udredning af enkeltpersoner

Aftales når behandler har mistanke om psykisk lidelse som årsag til problemer med social funktion, uddannelse / arbejdsfunktion, kriminalitet og / eller misbrug.

Behandler deltager i udredningen sammen med klienten. Der udarbejdes journal som efter individuel aftale tilgår klient, behandler, praktiserende læge , sagsbehandler i kommune,  andre relevante aktører

3000 kr.

Opfølgning

Hvor der findes medicinske behandlingsmuligheder kan disse starte umiddelbart.

En stor del af opfølgningen kan ske via mail og telefon.

Det koster 1500 kr. pr. 3 måneder

Opfølgning ved fremmøde koster 1500 kr. pr. time

Undervisning

Psykisk sygdom specielt ADHD og misbrug

Misbrug forstået ud fra hjernens funktion omkring meningen med livet – hjælp til at blive høj af livet frem for af misbrug. Livets mening for udviklingshæmmede?

Forståelse af de forskellige stoffers (incl alkohol) virkning.

Trangdæmpende medicin – Skades reducerende behandling.

Undervisningen foregår i dialog og tilpasses målgruppen om det er brugere eller behandlere, hvilken forhåndsviden og hvilke specielle interesser er der.