Forberedelse

Jeg vil gerne vide hvordan du selv opfatter dine problemer. Derfor har jeg en række spørgsmål, som har følgende overskrifter. Du kan tænke over det evt sammen med en der kender dig godt. Hvis du kan må du gerne skrive noget ned inden vi mødes.

Dispositioner

Mange psykiske lidelser er arvelige. Jeg vil derfor gerne vide noget om:

 • dine forældre
 • dine søskende
 • dine bedsteforældre
 • hvordan var deres liv?
 • havde de psykiske problemer?
 • har de evt. været i behandling for psykisk sygdom?

Livsforløb

Jeg vil gerne have en beskrivelse af hvordan din barndom har været.

 • før du kom i skole? ( det kan være svært at huske ).
 • hvordan har dit skoleforløb har været?
 • har du fået en afgangseksamen?
 • har du siden fået en uddannelse?
 • hvor meget har du været på arbejdsmarkedet?
 • har der været problemer i forbindelse med arbejdet?
 • jeg vil gerne høre om dine fritidsinteresser.
 • jeg vil gerne høre om din familie og venner og evt. kærester.

Uddannelse og arbejde

 • hvordan har din kontakt til arbejdsmarkedet været gennem årene?

Kriminalitet

 • har der været forhold, hvor du har været sigtet og dømt?

Misbrug

 • jeg er meget interesseret i om du har prøvet forskellige stoffer?
 • hvordan de virkede på dig? hvilke der gav en god virkning?
 • hvilke du ikke kunne tåle?

Medicin

 • har du været i behandling med medicinen fra din læge?
 • hvilket præparat?
 • hvordan har det virket på dig?
 • tager du stadig medicin at nogen art?

Tidligere psykiske lidelser

 • har du været i behandling eller er du undersøgt hos en psykiater eller på psykiatrisk afdeling? For hvad?

Dine aktuelle psykiske symptomer

 • har du nogensinde været udsat for skader på hjernen det kunne være hjernerystelse eller hjernebetændelse?
 • har du haft symptomer på skizofreni?
 • har du haft symptomer på manio depressiv lidelse?
 • angst symptomer?
 • problemer med at styre temperament?
 • spiseforstyrrelser?
 • tvangstanker eller tvangshandlinger?

Legemligt

 • føler du dig legemligt sund og rask?